SLOŽENÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU PO SEKCÍCH

Hlavní:
Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
Prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
Doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
Prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D.

Klinická cytometrie:
MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D
Prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Král, CSc.
MUDr. Daniel Lysák
MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.

Kmenové buňky:
Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

Rostlinná cytometrie:
Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D.

Experimentální onkologie:
Prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
MUDr.Petr Džubák, Ph.D.
Doc. RNDr. Jiřina Homanová, CSc.
Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Buněčná biologie a signalizace:
Prof.. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
MUDr.Petr Džubák, Ph.D.
Doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
Mgr. Karel Souček, Ph.D.
MUDr. Tomáš Kalina, PhD.

Imaging, nové metody a analýza dat:
Doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
MUDr. Tomáš Kalina, PhD.
Mgr. Jan Svoboda

Veterinární imunologie:
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
Prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
MVDr. Jan Hraběta, Ph.D.
 

 

 
Webadmin: tomas.kalina(zavináč)lfmotol.cuni.cz
©2011 design by VISION BROS