FINAL CONFERENCE PROGRAM

     Odborný program naleznete ..::ZDE::..


INVITED SPEAKERS

   INVITED SPEAKERS - PROFILES

Maria Arroz, PT
: Diagnosis and classification of B - Chronic Lymphoproliferative Diseases using 8-color flow cytometry.
Derek Davies, UK: Cytometric approaches to cancer biology
Francoise Dignat, FR: The multiple faces of endothelial_derived microparticles
Joerg Fuchs, D: Flow-sorted nuclei are valuable subjects to investigate structural and functional aspects of nuclear architecture in plants
Stanislav Komárek: Why science? What is it?
Kelly Lundsten, USA
: Brilliant Violet: A novel family of fluorescent molecules for flow cytometry and microscopy applications
Alisson R. Muotri, USA:Pluripotent stem cells as a model for human diseases
Alberto Orfao, S: New Technological Advances in Flow Cytometry Immunophenotyping of
Haematological Malignancies: The Contribution of EuroFlow
Andreas Thiel, DE: Cytometry of Immune Reactions - Assessment of Immunity vs. Tolerance

Záměr vědeckého programu  

Odborný program konference se bude sestávat z jednodenního plenárního jednání, specializovaných paralelních sekcí a posterových sekcí. Plenární přednášky byly pečlivě vybrány, aby pokryly celé odborné spektrum konference a přednesou je vynikající odborníci, převážně ze zahraničí. Přednášky v paralelních sekcích a postery budou programovým výborem konference vybrány podle kvality zaslaných abstrakt.

Konference bude mít charakter mezinárodního setkání. Plenární přednášky a posterové sekce proběhnou v anglickém jazyce. Konference je však určena především domácím zájemcům, kteří budou mít jedinečnou příležitost nejen předávat, ale i osvojit si nejnovější poznatky z oblasti analytické cytologie a cytometrie. Paralelní sekce proto budou probíhat podle preference přednášejících v českém nebo anglickém jazyce.

Přibližně polovina konference bude věnována teoreticko-experimentálním metodickým sdělením inovativního charakteru a polovina bude zaměřena na praktické aplikace využitelné v medicíně (včetně veterinární). Vedle příspěvků teoreticko-experimentálního charakteru bude tedy významná část programu věnována praktickým aplikacím zejména v klinické oblasti (hematoonkologie, alergologie, sepse, autoimunita). Cílem je nalezení společné platformy pro

pracovníky ze základního výzkumu a klinické praxe. Setkání umožní posoudit jakého pokroku bylo v této oblasti dosaženo v České republice za uplynulé dva roky, jaké jsou nejbližší perspektivy a potenciál našich laboratoří. Součástí konference bude také ocenění nejlepších prací mladých vědeckých pracovníků.

 
Webadmin: tomas.kalina(zavináč)lfmotol.cuni.cz
©2011 design by VISION BROS