FOTOGALERIE Z PRŮBĚHU KONFERENCE

Výstava firem                                          

Průběh konference - odborný program

Welcome drink - Karolinum                  

Společenský večer - Vojanův dvůr, Hotel Kampa         
 

Eckschlager_foto_web.jpgVážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je mou milou povinností Vás co nejsrdečněji pozvat jménem organizačního a programového výboru na konferenci „Analytická cytometrie VI“, která se bude konat poprvé za dobu existence České společnosti analytické cytometrie v Praze, a to od 8.10. do 11.10. v prostorách hotelu DAP. Konference, na které očekáváme účast 170 odborníků, je pořádána ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP a je určena experimentálně i klinicky zaměřeným pracovníkům zabývajícími se různými aspekty analytické cytologie a cytometrie.
Cytometrie se stala zásadní analytickou metodou v mnoha souvisejících oborech: v buněčné biologii, imunologii, hematologii a onkologii, ale též v botanice a mikrobiologii. Vzájemné mezioborové obohacení a přenos zkušeností mezi výzkumem a diagnostikou a naopak jsou tradičním přínosem konferencí "Analytická cytometrie". Hlavními tématy konference budou metodické i aplikační otázky průtokové cytometrie, třídění buněk, digitální mikroskopie, obrazové analýzy a DNA čipů.
Odborný program konference zachová tradiční schéma našich předchozích konferencí - zahájení obecnou přednáškou v sobotu, v neděli vystoupení zvaných řečníků (dosud přislíbili účast Francoise Dignat-George, Maria J. Arroz, Dennis J. Young, Derek Davies, Kelly Lundsten), v pondělí a úterý přednášky a postery z českých a slovenských pracovišť v sekcích klinická cytometrie, kmenové buňky, cytometrie rostlin, experimentální onkologie, buněčná biologie a signalizace, nové metody a analýza dat. Součástí konference bude i prezentace firem zaměřených na různé produkty pro analytickou cytometrii. Příležitost k setkání a vzájemné odborné i jiné diskuzi bude také během společenských akcí. Poloha hotelu DAP předurčuje kulturní program sjezdu - návštěvu Pražského hradu a Starého města.
Letošní ročník bude navazovat na sobotní otevřený workshop výzkumného konsorcia Euroflow, které je zaměřeno na diagnostiku hematologických malignit pomocí 8-mi barevné cytometrie a nové přístupy ve standardizaci a analýze diagnostických vyšetření (detaily a přihlášení zde).
Naše setkání by měla přispět k tomu, abychom se vzájemně seznámili s novinkami z různých oblastí analytické cytologie a cytometrie. Věříme, že se podobně jako v minulých letech zúčastníte naší společné konference v hojném počtu a svými aktivními příspěvky obohatíte její program.
Organizací kongresu byla poprvé pověřena profesionální společnost AMCA, která úzce spolupracuje s Českou lékařskou společností J.E. Purkyně a své organizační schopnosti prokázala na řadě kongresů.

Za organizační výbor,

Prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
Prezident konference

 

 

 
Webadmin: tomas.kalina(zavináč)lfmotol.cuni.cz
©2011 design by VISION BROS