Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Předseda

Oddělení cytokinetiky, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno a Oddělení Fyziologie a imunologie živočichů, ÚEB, PřF, MU, Brno


doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

Místopředseda

Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP, 2 LF UK a FN Motol, Praha


tomas.kalina@lfmotol.cuni.cz

RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.

Místopředseda

Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP, 2 LF UK a FN Motol, Praha


Mgr. Radek Fedr

Tajemník

Oddělení cytokinetiky, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno


Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.

Hospodář

Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny a LF MU, Brno


Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.

Člen výkonného výboru

Oddělení klinické hematologie, FN Brno


Mgr. Jolana Vosáhlová, Ph.D.

Člen výkonného výboru

EXBIO Praha, a.s.


Mgr. Ondřej Pelák

Člen výkonného výboru

BD Biosciences


MUDr. Tomáš Jelínek

Člen výkonného výboru

Klinika Hematoonkologie, FN Ostrava


doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.

Člen revizní komise
Mgr. Marek Borský

Člen revizní komise
RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.

Člen revizní komise
Nenechte si ujít novinky z CSAC: