Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Předseda

Oddělení cytokinetiky, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno a Oddělení Fyziologie a imunologie živočichů, ÚEB, PřF, MU, Brno


ksoucek@ibp.cz

doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

Místopředseda

Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP, 2 LF UK a FN Motol, Praha


tomas.kalina@lfmotol.cuni.cz

RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.

Místopředsedkyně

Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP, 2 LF UK a FN Motol, Praha


veronika.kanderova@lfmotol.cuni.cz

Mgr. Radek Fedr

Tajemník

Oddělení cytokinetiky, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno


fedr@ibp.cz

Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.

Hospodářka

Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny a LF MU, Brno


marcela.vlkova@fnusa.cz

Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.

Členka výkonného výboru

Oddělení klinické hematologie, FN Brno


lucie.ko@centrum.cz

Mgr. Jolana Vosáhlová, Ph.D.

Členka výkonného výboru

EXBIO Praha, a.s.


vosahlova@exbio.cz

Mgr. Ondřej Pelák, Ph.D.

Člen výkonného výboru

BD Biosciences


ondrej.pelak@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D.

Člen výkonného výboru

Klinika hematoonkologie, FN Ostrava a LF OU


tomas.jelinek@fno.cz

plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.

Členka revizní komise

Univerzita obrany, Hradec Králové


zuzana.sinkorova@unob.cz

Mgr. Marek Borský

Člen revizní komise

Fakultní nemocnice Brno


borsky.marek@fnbrno.cz

RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.

Členka revizní komise

Oddělení cytokinetiky, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno


vaculova@ibp.cz

Nenechte si ujít novinky z CSAC: