doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

Předseda

Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP, 2 LF UK a FN Motol, Praha


tomas.kalina@lfmotol.cuni.cz

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Místopředseda

Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc


Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Místopředseda

Oddělení cytokinetiky, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno a Oddělení Fyziologie a imunologie živočichů, ÚEB, PřF, MU, Brno


Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.

Hospodář

Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny a LF MU, Brno


RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.

Tajemník

Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP, 2 LF UK a FN Motol, Praha


Ing. Lubomír Němec, CSc.

Člen výkonného výboru

I.T.A.-Intertact, s.r.o., Praha


Mgr. Jolana Vosáhlová, Ph.D.

Člen výkonného výboru

EXBIO Praha, a.s.


RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D.

Člen výkonného výboru

BD Biosciences


Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.

Člen výkonného výboru

Oddělení klinické hematologie, FN Brno


MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

Člen revizní komise
Mgr. Jana Nechvátalová, Ph.D.

Člen revizní komise
RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.

Člen revizní komise
Nenechte si ujít novinky z CSAC: