Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Předseda

Oddělení cytokinetiky, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno a Oddělení Fyziologie a imunologie živočichů, ÚEB, PřF, MU, Brno


ksoucek@ibp.cz

doc. MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D.

Místopředseda

Klinika hematoonkologie, FN Ostrava a LF OU


tomas.jelinek@fno.cz

RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.

Místopředsedkyně

Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP, 2 LF UK a FN Motol, Praha


veronika.kanderova@lfmotol.cuni.cz

Mgr. Marcela Hortová Kohoutková, Ph.D.

Tajemnice

Mezinárodní centrum klinického výzkumu


marcela.hortova@fnusa.cz

Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.

Hospodářka

Oddělení klinické hematologie, FN Brno


Rihova.Lucie@fnbrno.cz

prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Člen výkonného výboru

Ústav experimentální biologie


bryja@sci.muni.cz

prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., M.D.

Člen výkonného výboru

Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP, 2 LF UK a FN Motol, Praha


tomas.kalina@lfmotol.cuni.cz

Mgr. Ondřej Pelák, Ph.D.

Člen výkonného výboru

BD Biosciences


ondrej.pelak@lfmotol.cuni.cz

Mgr. Jolana Vosáhlová, Ph.D.

Členka výkonného výboru

EXBIO Praha, a.s.


vosahlova@exbio.cz

prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Člen revizní komise

Klinika dětské hematologie a onkologie


ondrej.hrusak@lfmotol.cuni.cz

doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.

Člen revizní komise

Oddělení fyziologie a imunologie živočichů


kubalal@ibp.cz

Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.

Členka revizní komise

Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny a LF MU, Brno


marcela.vlkova@fnusa.cz

Nenechte si ujít novinky z CSAC: