Doporučení na vynikající článek pro rozvíjení cytometrických dovedností

Doporučení na vynikající článek pro rozvíjení cytometrických dovedností.
Na LETF workshopu pořádaném ISAC od 2. do 4. září 2022 ve Vídni byl jedním z přednášejících také Florian Mair, Ph.D. Během přednášky a následného workshopu představil posluchačům podrobný postup a vedl procvičení potřebných dovedností pro navrhování, sestavování a testování panelů v éře 20–50 parametrické cytometrie.
 
Pro hlubší pochopení a rozšířené shrnutí znalostí zmínil publikaci: An updated guide for the perplexed: Cytometry in the high-dimensional era.V kolektivu autorů podrobně popisují celý tvůrčí proces a nabízejí čtivý a ucelený návod na kompletní workflow. Vznikla tak quasi kuchařka pro cytometristy dnešní doby, kterou vřele doporučuji k pročtení. 
 
1. Liechti, T. et al. Nature Immunology 2021 22:10 22, 1190–1197 (2021).

Recommendation for an excellent article to further develop your cytometry skills
One of the lecturers at the LETF workshop organized by ISAC in Vienna, September 2nd–4th 2022 was Florian Mair, Ph.D. In his presentation and a follow-up workshop he laid out the entire workflow of design, assembly and testing of multiparametric cytometry panels. Participants of the workshop also got the opportunity to practice the acquired knowledge and develop the necessary skills.
 
For deeper understanding and expanded summary of the information he mentioned the published paper An updated guide for the perplexed: Cytometry in the high-dimensional era.1 In collaboration with a group of authors they describe the whole creative process and offer comprehensible instructions to the entire workflow. They created a quasi-cookbook for modern-day cytometrists, which I strongly recommend.
 
1. Liechti, T. et al. Nature Immunology 2021 22:10 22, 1190–1197 (2021). Zpět na výpis

Nenechte si ujít novinky z CSAC: