Solidarita s Ukrajinou a jejími studenty, vědci a lékaři

21.12.2021 www.csac.cz
ČSAC chce v rámci solidarity podpořit aktivity členů společnosti a jejich individuální snahu pomoci ukrajinským studentům, vědcům a lékařům. Pokud vaše pracoviště plánuje a nebo již hostí uprchlého ukrajinského kolegu/kolegyni můžete požádat o podporu jeho pobytu ve vaší laboratoři. Žádost o podporu musí obsahovat 
(a)    vyjádření zájmu o podporu, stručnou informaci o vaší laboratoři a prohlášení, že jste členem/členkou ČSAC, 
(b)    stručný plán odborného projektu (max. 1 stránka),
(c)    výše požadované podpory a stručný popis na co bude vynaložena,
(d)    strukturovaný životopis ukrajinského stážisty (max. 1 stránka), 
(e)    Letter of Intent ukrajinského kolegy/kolegyně tykající se pobytu ve vaší laboratoři a práci na uvedeném projektu.

Aplikace zašlete na adresu ksoucek@ibp.cz. Žádosti lze zasílat průběžně. Všechny výše požadované materiály se odevzdávají elektronicky (formát PDF, MS Word) jako přílohy emailu. Žadatelé budou seznámeni s rozhodnutím výboru ČSAC. Toto rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.
Podpořené pracoviště vytvoří do šesti měsíců po obdržení podpory stručnou informační zprávu pro potřeby ČSAC.
V současnosti (březen 2022) předpokládame podporu dvěma projektům, každý do výše 50 tis. Kč.  Další žádosti budou podpořeny pokud se podaří získat dodatečné finanční prostředky od naších firemních a jiných partnerů.

za výbor ČSAC

Karel Souček
předseda ČSAC

-------------------------------------------------------------------

Inzerce pozic dostupných pro ukrajinské kolegy/kolegyně
Pokud máte zájem inzerovat dostupné pracovní pozice prostřednictvím #ScienceForUkraine lze jednoduše využít registrační formulář


-------------------------------------------------------------------

Partner projektu

trigon-web.jpg

  
  Zpět na výpis

Nenechte si ujít novinky z CSAC: