ZPRÁVA Z WORKSHOPU CYTO YOUTH 2018

Ve středu 2. května byl v rámci konference CYTO 2018 pořádán workshop CYTO Youth pro středoškolské studenty. Organizační tým vědců, pedagogů a dobrovolníků vedla Julianne Hill z National Institutes of Health (Spojené státy).
Celou událost zahájil proslovem J. Paul Robinson, který studentům vysvětlil základní principy používáné v cytometrii a třídění buněk. Studenti se pak účastnili aktivit, které se věnovaly funkcím protilátek a antigenů, optikce a fluidice v průtokovém cytometru, imunofenotypizaci a současné analýze velkého počtu buněčných markerů.
Studenty poté organizátoři provedli komerční exhibicí, kde byl prostor u stánků firem klást dotazy na téma cytometrie a souvisejících technologií. Ke konci programu vystoupila Joni S. Moore z americké Perelman School of Medicine s krátkou přednáškou o klinickém použití cytometrie a třídění buněk.
Dík si zaslouží Julianne Hill, Gelo Dela Cruz, Paul Wallace, Dan Callen, Haley Pugsley, Joni Moore, Roxana del Rio-Guerra, Tomáš Kalina, Jozef Janda, Alexis Conway a ostatní organizátoři akce, která byla hodnotná a zábavná.
David Novák, CYTO Youth volunteer
“Konference CYTO Youth pro mě byla velkým přínosem. Organizace byla úžasná, velmi jsem ocenila přiblížení tématu formou malých workshopů ve skupinkách.  - RS, studentka 3. Ročníku gymnasia”


     
 

Nenechte si ujít novinky z CSAC: