ZPRÁVA Z KONGRESU CYTO 2018

CYTO 2018, 33. kongres společnosti Internaional Society for Advancement of Cytometry (ISAC), se letos konal v pražském Kongresovém centru od 28. dubna do 2. května. Na konferenci, která je tou největší v oblasti cytometrie, se scházejí vědci a firmy z oblastí průtokové, zobrazovací a hmotnostní cytometrie, třídění buněk, pokročilých metod mikroskopie, analýzy dat, vývoje fluorescenčních prób aj.
Řada vědeckých workshopů se týkala aktuálních témat od diagnostiky běžných i vzácných chorob přes problematiku standardizace a kalibrace přístrojů po vysokoobsahový screening, nová softwarová řešení a mnoho dalšího. CYTO ve svým výukovým programem a přednáškami pokrývá imunologické problematiky, ale i jiné aplikace daných technologií v buněčné biologii a mikrobiologii. Promluvili zde řečníci jako Dyong Jin (o nových fluorescenčních próbách) a Tulio Pozzan (o fluorescenčních proteinech a próbách v rámci přednášky věnované nobelistovi Rogeru Tsienovi), Andreas Radbruch (o imunitním systému a mikrobiomu), Bernd Bodenmiller (o tkáňové hmotnostní cytometrii), Miko Borowitz (o vzácných hematologických chorobách), Giuseppe Pantaleo (o paměti adaptivní imunity), Guillaume Monneret (o sepsi) a Nima Aghaeepour (o datové analýze). Účastníci se mohli věnovat kontroverzím ohledně současné detekce proteinů a mRNA v jednotlivých buňkách.
Mezi účastníky a organizátory konference, kam zavítala řada důležitých postav cytometrie, byli i prezident ISAC Paul K. Wallace a řada dalších členů společnosti (mezi nimi i Tomáš Kalina z 2. lékařské fakulty UK). CYTO je především místem ke konverzaci a zrodu nových nápadů; tomu napomáhala i výstava stánků firem, kde byla uvedena řada nových přístrojů a jiných produktů.
Ve středu 2. května byl v rámci konference pod vedením Julianne Hill z National Institutes of Health (Spojené státy) a jejího týmu pořádán workshop CYTO Youth zaměřený na středoškolské studenty.
David Novák

“Bylo to největší CYTO v historii ISAC, téměř 2000 účastníků. Jsem hrdý, že jsme měli tu čest hostit CYTO v Praze – příští rok nashledanou ve Vancouveru. Tomáš Kalina, člen výboru ISAC”
                                                                                                                                                                                  Čtyři prezidenti ISAC vstupují
Pražské kongresové centrum                           Pražské kongresové centrum                           do nového volebního období
          

S vědou je třeba začít včas                                S vědou je třeba začít včas                                 Cytometrie tě potřebuje
           

Nenechte si ujít novinky z CSAC: