Vzdělávání

Název:

Cytometrie

Vyučující: K. Drbal, J. Doležel, J. Janda, T. Kalina, V. Kanderová, E. Mejstříková, K. Fišer    
Instituce: PřF UK, Praha
Frekvence / období:  každoročně, letní semestr
Jazyk: CZ
Anotace:
Základy cytometrie (nejen průtokové) a její aplikace v biologii a medicíně jsou doplněné 4 praktickými cvičeními - analýza dat, návrh experimentu, příprava vzorku a měření, reportování. Kurz používá volně dostupné nástroje a popisuje výhody/nevýhody komerčního SW.

-----------------------------

Název:

Motolský minikurz cytometrie

Vyučující: T. Kalina, O. Pelák, V. Kanderová a jiní    
Instituce: 2. LF UK, Praha
Frekvence / období:  každoročně, únor
Jazyk: CZ / EN
Anotace:
Základy cytometrie, mnohobarevná cytometrie a kompenzace, preentace vybraných aplikací a workshop na téma design experimentu.

-----------------------------

Název:

Analytická cytometrie

Vyučující: K. Souček, L. Kubala, E. Bártová, A. Vaculová  
Instituce: PřF MU, Brno
Frekvence / období:  každoročně, podzimní semestr
Jazyk: CZ
Anotace:
Kurz zahrnuje výuku základních principů průtokové cytometrie, fluorescenční a konfokální mikroskopie. Podstatná část kurzu je věnována objasnění základů praktických aplikací analýzy buněk v základním a klinickém výzkumu včetně způsobů analýzy dat a jejich interpretace.
 
-----------------------------

Název:

Analytická cytometrie – cvičení

Vyučující: K. Souček, R. Fedr
Instituce: PřF MU, Brno
Frekvence / období:  každoročně, podzimní semestr
Jazyk: CZ
Anotace:
Praktické cvičení zahrnuje výuku základů obsluhy rutinního průtokového cytometru jeho nastavení, kalibrace, kontrola kvality, základů obsluhy vysokorychlostního sorteru. Analýzu buněčného cyklu, imunofenotypové analýzy a separace buněk, analýzu exprese green fluorescent proteinu pomocí průtokové cytometrie a konfokální mikroskopie, hodnocení dat pomocí sw FlowJo.
 
-----------------------------

Název:

Cytometrické techniky – seminář

Vyučující: J. Doležel
Instituce: PřF UP, Olomouc
Frekvence / období:  každoročně, podzimní semestr
Jazyk: CZ
Anotace:
První část semináře je zaměřena na vysvětlení základních principů cytometrických technik s důrazem na průtokovou cytometrii a třídění. Druhá část je věnovaná aplikacím průtokové cytometrie v biologii rostlin, mořské biologii a biomedicínském výzkumu.

-----------------------------

Název:

Moderní diagnostika v onkohematologii
Dětská akutní leukemie jako model

Vyučující: J. Trka, O. Hrušák, V. Kanderová, CLIP
Instituce: 2. LF UK, Praha
Frekvence / období: každoročně, letní semestr | povinně volitelný předmět pro 4. – 5. ročník LF
Jazyk: CZ
Anotace:
Kurz představuje nejnovější genomické a cytometrické techniky používané v hematoonkologické diagnostice, sestává z přednášek a praktických cvičení. Jeden celý den je věnován cytometrii, zejména imunofenotypizaci akutních leukemií a cytometrické detekci proteinů.​
 
  • Beckman Coulter Reklamní sdělení

Nenechte si ujít novinky z CSAC: