Mgr. Karel Souček, Ph.D.

President

Oddělení cytokinetiky, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno a Oddělení Fyziologie a imunologie živočichů, ÚEB, PřF, MU, Brno


doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

Vice-president

Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP, 2 LF UK a FN Motol, Praha


tomas.kalina@lfmotol.cuni.cz

RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.

Vice-president

Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP, 2 LF UK a FN Motol, Praha


Mgr. Radek Fedr

Secretary

Oddělení cytokinetiky, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno


Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.

Treasurer

Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny a LF MU, Brno


Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.

Member

Oddělení klinické hematologie, FN Brno


Mgr. Jolana Vosáhlová, Ph.D.

Member

EXBIO Praha, a.s.


Mgr. Ondřej Pelák

Member

BD Biosciences


MUDr. Tomáš Jelínek

Member

Klinika Hematoonkologie, FN Ostrava


doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.

Člen revizní komise
Mgr. Marek Borský

Člen revizní komise
RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.

Člen revizní komise
Subscribe for more news from CSAC: