Česká společnost pro analytickou cytometrii, z.s. (ČSAC)

Posláním společnosti je podporovat rozvoj cytometrie, zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi členy a také se světovou cytometrickou komunitou (především ve spolupráci s ISAC).

Co dělá ČSAC pro své členy:

 • organizuje konferenci Analytická cytometrie každé dva roky (s účastí vybraných zahraničních řečníků ze všech oblastí cytometrie)
 • pořádá vzdělávací akce (např. Motolský Minikurz, IAPG Flow course, Pardubice Flow course, Advanced immunophenotyping, B-klub)
 • podporuje Vámi organizované cytometrické semináře (finančně, organizačně, odborně)
 • uděluje ceny v soutěži o nejlepší publikaci s cytometrickou tématikou (cílem je zviditelnit zajímavé práce, poskytnout uznání kvalitním pracem)
 • poskytuje cestovní granty ČSAC pro mladé členy na cytometrické akce.
 • informuje o aktivitách ISAC a ESCCA
 • umožňuje kontakt s podobně zaměřenými kolegy a neformání výměnu zkušeností

Co můžete udělat vy pro ČSAC:

 • ČSAC je malou organizací a žije jen aktivitou svých členů
 • svým členstvím podpořit aktivity ČSAC
 • aktivně nabídnout spolupráci na tématech, jež se Vás týkají
 • zorganizovat seminář na téma, které Vám chybí
 • pomoci s obsahem webových stránek (doplnit odkazy, přeložit do angličtiny)

Nenechte si ujít novinky z CSAC: