Situace vedoucí ke vzniku ČSAC v roce 2001

Vážení a milí kolegové,
Jak bylo konstatováno již při přípravě konference "Analytická cytometrie I" přístrojové a metodické zázemí v řadě výzkumně (ale i klinicky) orientovaných laboratoří pracujících na buněčné úrovni a využívajících metody jako jsou např. průtoková cytometrie, sortování buněk, cytometrie s vysokým rozlišením (a další špičkové mikroskopické techniky), mikroarrays apod., doznalo v ČR za poslední období značného obratu k lepšímu.
To, co bylo nejvíce zmiňováno jako "dluh", je nedostatek komunikace a možnost vyměnit si zkušenosti na dostatečně vysoké odborné úrovni, které by reflektovaly naše specifické potřeby a byly perspektivní pro další systematickou práci využívající naznačené dynamicky se rozvíjející metodologie. Každá metoda, byť i špičková metodologie, má určitá omezení a limity uplatnitelnosti. Žádná neposkytuje sama o sobě vyčerpávající zdroj informací. Vždy lze doporučit i srovnání (korelace) s jinými přístupy. Všechny, zejména naznačené moderní metody, se bouřlivě rozvíjí. Proto není v silách jednotlivců zvládat existující množství teoretických informací a praktických dovedností.
To jsou některé důvody, které vyústily v rozhodnutí pokusit se vytvořit platformu pro výměnu odborných zkušeností formou přesahující náhodně iniciované aktivity. Domníváme se, že takovouto platformou se již stala Česká společnost pro analytickou cytologii (ČSAC). Přibližnou představu o dalších záměrech ČSAC si můžete učinit ze stanov společnosti (viz Stanovy ČSAC ).

Nenechte si ujít novinky z CSAC: