CYTOMETRICKÝ EXPERT

Co je cytometrický expert?
Je to člověk, který u cytometru (a někteří v cytometru) trávil několik let a rozumí jeho konstrukci i aplikacím na něm měřených a byl ČSAC shledán jako odborník ve svém oboru.

Co není cytometrický expert?
Rozhodně to není bůh, který ví o cytometrii úplně všechno a sestoupí mezi „cytometrické smrtelníky“ jen ve vyjímečných případech jednou za deset let. Tak se nebojte nás kontaktovat, ptát se, konzultovat, od toho jsme tu. Žádný dotaz není hloupý, žádný problém není neřešitelný.

Co děláme?
Snažíme se šířit osvětu a povědomí v oblasti průtokové cytometrie a jejich aplikacích, vzdělávat a pomáhat ve všech směrech koncovým uživatelům průtokových cytometrů.

Co můžeme udělat pro Vás a Vaše pracoviště?
Můžeme organizovat vzdělávací a osvětové přednášky, setkání a osobní konzultace jak 
v klinické, tak výzkumné cytometrii, pomoci se sestavováním panelů experimentů a řešit problémy (zejména aplikační, někteří experti zvládnou i konstrukční a servisní).

Tak nás neváhejte kontaktovat - pamatujte, že drtivá většina velikých objevů nebyla provázena zvoláním: „Heuréka!“, ale konstatováním: „Hmmm, to je zvláštní...“

Vaši cytometričtí experti.
 

Karel Souček

ksoucek@ibp.cz

Kde ho najdete?
Biofyzikální ústav Akademie věd České Republiky, Královopolská 135, Brno, 612 65
Kde ho můžete slyšet přednášet?
Na Masarykově Univerzitě (kurz a praktické cvičení Analytická cytometrie), Motolských minikurzech cytometrie, na konferencích ČSAC a na jiných seminářích.
Co ho zajímá a co se můžete naučit?
Multiparametrická průtoková cytometrie a mikroskopie, analýza heterogenity buněčných populací, kombinace detekce popisných a funkčních znaků buněk, separace vitálních buněk, single-cell analýza, barcoding, analýza primárních nádorových tkání.
Co pro Vás může udělat?
Moje laboratoř úspěšně zavedla řadu pokročilých metod průtokové cytometrie a mikroskopie. Můžeme Vám s kolegy pomoci se základními aplikacemi a předat zkušenosti i z těch komplexních. Protože provozujeme kmenovou laboratoř cytometrie, můžeme poradit i s provozními záležitostmi týkající se provozu ve sdílené laboratoři.

Relevantní publikace
FEDR R, PERNICOVA Z, SLABAKOVA E, STRAKOVA N, BOUCHAL J, GREPL M, KOZUBIK A, SOUCEK K: Automatic cell cloning assay for determining the clonogenic capacity of cancer and cancer stem-like cells. Cytometry A 83 (5): 472-482, 2013.
KAHOUNOVA Z, KURFURSTOVA D, BOUCHAL J, KHARAISHVILI G, NAVRATIL J, REMSIK J, SIMECKOVA S, STUDENT V, KOZUBIK A, SOUCEK K: The fibroblast surface markers FAP, anti-fibroblast, and FSP are expressed by cells of epithelial origin and may be altered during epithelial-to-mesenchymal transition. Cytometry A, 2017.
SIMECKOVA S, FEDR R, REMSIK J, KAHOUNOVA Z, SLABAKOVA E, SOUCEK K: Multiparameter cytometric analysis of complex cellular response. Cytometry A, 2017.
REMSIK J, FEDR R, SOUCEK K: Identification of cytokine secretory site in samples derived  from heterogeneous tissue. Biomedical Papers 161 (Supplement 1): S20–S24, 2017.
REMŠÍK J, FEDR R, NAVRATIL J, BINO L, SLABAKOVA E, FABIAN P, SVOBODA M, SOUCEK K: Plasticity and intratumoral heterogeneity of cell surface antigen expression in breast cancer. British Journal of Cancer in press, 2018.

https://www.researchgate.net/profile/Karel_Soucek

Jan Svoboda

svoboda@biomed.cas.cz
www.cytometry.cz

Kde ho najdete?
Ve středisku SCaM (Středisko Cytometrie a Mikroskopie) na MBÚ, AV ČR, v.v.i. , Praha 4, Krč, 142 20.
Kde ho můžete slyšet přednášet?
Pravidelně na Motolských minikurzech cytometrie, na konferencích ČSAC, na MBÚ AV ČR v Praze, střídavě na jiných seminářích.
Co ho zajímá a co se můžete naučit?
Aplikovaná a výzkumná i klinická cytometrie a mikroskopie (imunofenotypizace, cytometrická analýza všeho od prokaryot přes houby až po eukaryota, sestavování protilátkových panelů, návrhy experimentů)
Zavádění nových aplikací do cytometrie přímo na místě (funkční testy - aktivace, proliferace, apoptóza, dále velikost genomu, morfologie, interakce)
Co pro Vás může udělat?
Poradenství se zaváděním a aplikací nových analýz, sestavováním panelů, navrhování a vyhodnocení experimentů v rámci možností Vašeho cytometru přímo u Vás v laboratoři, nebo vzdáleně, doporučení kitů, protilátek i nových přístrojů jak pro výzkum, tak pro kliniku.

https://www.linkedin.com/in/jan-svoboda-272b716a/

Jozef Janda

jozef.janda@natur.cuni.cz

Kde ho najdete?
Laboratoř cytometrie, Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova, Viničná 7, Praha
Kde ho můžete slyšet přednášet?
Pravidelné cytometrické semináře na PřF UK a v Biocevu, na Motolských minikurzech cytometrie, na konferencích ČSAC, příležitostně na dalších kurzech a seminářích (IAPG Flow Course, Pardubice Flow Course, Flow Course in Viničná)
Co ho zajímá a co se můžete naučit?
Cytometrie v základním výzkumu (imunologie, buněčná biologie), různorodé vzorky (bakterie, houby, protista, rostlinné a živočišné buňky, včetně ptáků a veterinárních druhů zvířat), multiplex bead assays, vícebarevná cytometrie, design experimentů, analýza dat.
Posuzování a zajištění kvality v cytometrii.
Co pro Vás může udělat?
Pomoc s designem experimentu, nastavením cytometru a analýzou cytometrických dat.

Veronika Kanderová

veronika.kanderova@lfmotol.cuni.cz
http://clip.lf2.cuni.cz/cs/

Kde ji najdete?   
V laboratoři CLIP - Cytometrie na  Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze 
Kde ji můžete slyšet přednášet?
Pravidelně na Motolských minikurzech cytometrie, na konferencích ČSAC, na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (předmět Cytometrie), střídavě na jiných seminářích 
Co ji zajímá a co se můžete naučit?
Klinická cytometrie (multiparametrická imunofenotypizace v imunologii a hemato-onkologii)
Zavádění nových aplikací do klinických vyšetření (zejména funkční testy - aktivace, proliferace, apoptóza, fosfo-flow, multiplex bead assays, aj.), jejich analýza a interpretace.
Kontrola kvality cytometrických vyšetření v klinických laboratořích dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 a dle Lékopisu (SÚKL)
Co pro Vás může udělat?
Pomoci se zaváděním nových aplikací, sestavováním panelů, může doporučit protilátky a kity, pomoci s vyhodnocením a interpretací dat, to vše v souladu s požadavky na klinickou cytometrii. 

https://www.researchgate.net/profile/Veronika_Kanderova

 

Nenechte si ujít novinky z CSAC: