CYTOMETRICKÝ EXPERT

ČSAC by měla využít své členy, kteří mají potenciál přinášet expertní znalosti a zkušenosti členské základně ČSAC. Dále by měla ČSAC podpořit rozvoj kvalitní cytometrie v souvisejících oborech, jež cytometrii využívají. Edukační povinnost by tak ČSAC měla plnit jak ke svým členům, tak mimo svou členskou základnu.  Z tohoto důvodů ustanovujeme pozici „ČSAC cytomerický expert“. Tento expert je odborník ve svém oboru, ale zároveň nepochybně ovládá i základy cytometrie, je uznáván kolegy v oboru nad rámec své instituce, je dobrým lektorem/učitelem a jeho aktivity v rámci ČSAC zaručují, že bude kvalitním reprezentantem společnosti ve všech ohledech. 
 
Požadavky na experta / Kdo je ideální Cytometrický expert:
  • Člen ČSAC (a též ISAC či ESCCA), jehož aktivity a kvality jsou výboru ČSAC natolik známé, že se za něj může zaručit
  • Zkušený cytometrista s praxí alespoň 5 let
  • Uznávaný pro kvalitu cytometrie ve svém oboru (doloženo též publikačně)
  • Zkušený lektor - doloží >5 odvedených kurzů
  • S výbornou znalostí základů cytometrie (lektoruje kurzy základů cytometrie)
  • Soustavně přispívá k edukačním akcím s podporou ČSAC
  • Přihlásí se k závazkům lektora k ČSAC 
Závazky experta k ČSAC:
Jmenovaný expert se zaváže k tvorbě a lektorování edukačních akcí minimálně v rozsahu půldne za rok. Bude aktivně vytvářet edukační příležitosti a přinášet jejich konání blíže relevantním uživatelům. Bude reprezentovat ČSAC.

Závazky ČSAC k expertovi:
ČSAC aktivně podpoří přenos informací o edukačních aktivitách ISAC a ESCCA, dle možností nabídne experta organizátorům relevantních akcí. ČSAC zprostředkuje podporu vzdělávacích akcí firmami. ČSAC poskytne finanční podporu edukačních příležitostí a to v obou směrech: 1) další vzdělávání experta, 2) pořádání edukačních akcí pro cytometrickou veřejnost.

Výběr cytometrického experta
Volba experta se bude dít tajným hlasováním výboru před příští konferencí. Na cytometrické konferenci bude expert představen.

Funkční období pro které je ČSAC cytomerický expert jmenování trvá po dobu mezi konferencemi Analytická cytometrie, každý expert může být neomezeně jmenován znovu, pokud splňuje podmínky (především přihlášení se k závazkům)

Platí vše shora psané pro Vás? Potřebujete s rozhodováním poradit? Obraťte se na kteréhokoliv člena výbor ČSAC anebo rovnou napište krátký text o sobě, ze kterého bude patrné že požadavky na experta splňujete a že se k závazkům experta hlásíte.
 

Přínos Cytometrického experta

Benefit pro členy ČSAC:
Rozšíření počtu a diverzity edukačních akcí, zvýšení jejich kvality, zlepšení dostupnosti v regionech.

Benefit pro Cytometrického experta:
Podpora znalostní (možnost spolupracovat na edukačních aktivitách ČSAC),  organizační podpora (ČSAC zaštítí vzdělávací akce, poskytne organizační know-how, kolegy lektory, částečnou finanční podporu akce). V neposlední řadě status Cytometrického experta poskytne odborné uznání práce nositele. Pro podporu cytometrického experta byl zřízen „Fond cytometrických expertů” (cca 30 000 Kč,- ročně).

Benefit pro ČSAC:
Česká společnost pro analytickou cytometrii jasným způsobem naplní poslání, jež si definovala ve stanovách: rozvoj oboru cytometrie, podpora odborného vzdělávání.
Bude vyvíjet viditelnou aktivitu i v čase mezi konferencemi. 

Benefity pro vědeckou a diagnostickou komunitu mimo ČSAC:
Zlepšením úrovně cytometrických znalostí podpoří expert výzkumné i diagnostické výstupy cytometrie, což by mělo vést k posílení povědomí o kvalitní cytometrii v souvisejících oborech.
 

CYTOMETRIČTÍ EXPERTI:

Karel Souček

ksoucek@ibp.cz

Kde ho najdete?
Biofyzikální ústav Akademie věd České Republiky, Královopolská 135, Brno, 612 65
Kde ho můžete slyšet přednášet?
Na Masarykově Univerzitě (kurz a praktické cvičení Analytická cytometrie), Motolských minikurzech cytometrie, na konferencích ČSAC a na jiných seminářích.
Co ho zajímá a co se můžete naučit?
Multiparametrická průtoková cytometrie a mikroskopie, analýza heterogenity buněčných populací, kombinace detekce popisných a funkčních znaků buněk, separace vitálních buněk, single-cell analýza, barcoding, analýza primárních nádorových tkání.
Co pro Vás může udělat?
Moje laboratoř úspěšně zavedla řadu pokročilých metod průtokové cytometrie a mikroskopie. Můžeme Vám s kolegy pomoci se základními aplikacemi a předat zkušenosti i z těch komplexních. Protože provozujeme kmenovou laboratoř cytometrie, můžeme poradit i s provozními záležitostmi týkající se provozu ve sdílené laboratoři.

Relevantní publikace
FEDR R, PERNICOVA Z, SLABAKOVA E, STRAKOVA N, BOUCHAL J, GREPL M, KOZUBIK A, SOUCEK K: Automatic cell cloning assay for determining the clonogenic capacity of cancer and cancer stem-like cells. Cytometry A 83 (5): 472-482, 2013.
KAHOUNOVA Z, KURFURSTOVA D, BOUCHAL J, KHARAISHVILI G, NAVRATIL J, REMSIK J, SIMECKOVA S, STUDENT V, KOZUBIK A, SOUCEK K: The fibroblast surface markers FAP, anti-fibroblast, and FSP are expressed by cells of epithelial origin and may be altered during epithelial-to-mesenchymal transition. Cytometry A, 2017.
SIMECKOVA S, FEDR R, REMSIK J, KAHOUNOVA Z, SLABAKOVA E, SOUCEK K: Multiparameter cytometric analysis of complex cellular response. Cytometry A, 2017.
REMSIK J, FEDR R, SOUCEK K: Identification of cytokine secretory site in samples derived  from heterogeneous tissue. Biomedical Papers 161 (Supplement 1): S20–S24, 2017.
REMŠÍK J, FEDR R, NAVRATIL J, BINO L, SLABAKOVA E, FABIAN P, SVOBODA M, SOUCEK K: Plasticity and intratumoral heterogeneity of cell surface antigen expression in breast cancer. British Journal of Cancer in press, 2018.

https://www.researchgate.net/profile/Karel_Soucek

Jan Svoboda

svoboda@biomed.cas.cz
www.cytometry.cz

Kde ho najdete?
Ve středisku SCaM (Středisko Cytometrie a Mikroskopie) na MBÚ, AV ČR, v.v.i. , Praha 4, Krč, 142 20.
Kde ho můžete slyšet přednášet?
Pravidelně na Motolských minikurzech cytometrie, na konferencích ČSAC, na MBÚ AV ČR v Praze, střídavě na jiných seminářích.
Co ho zajímá a co se můžete naučit?
Aplikovaná a výzkumná i klinická cytometrie a mikroskopie (imunofenotypizace, cytometrická analýza všeho od prokaryot přes houby až po eukaryota, sestavování protilátkových panelů, návrhy experimentů)
Zavádění nových aplikací do cytometrie přímo na místě (funkční testy - aktivace, proliferace, apoptóza, dále velikost genomu, morfologie, interakce)
Co pro Vás může udělat?
Poradenství se zaváděním a aplikací nových analýz, sestavováním panelů, navrhování a vyhodnocení experimentů v rámci možností Vašeho cytometru přímo u Vás v laboratoři, nebo vzdáleně, doporučení kitů, protilátek i nových přístrojů jak pro výzkum, tak pro kliniku.

https://www.linkedin.com/in/jan-svoboda-272b716a/

Jozef Janda

jozef.janda@natur.cuni.cz

Kde ho najdete?
Laboratoř cytometrie, Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova, Viničná 7, Praha
Kde ho můžete slyšet přednášet?
Pravidelné cytometrické semináře na PřF UK a v Biocevu, na Motolských minikurzech cytometrie, na konferencích ČSAC, příležitostně na dalších kurzech a seminářích (IAPG Flow Course, Pardubice Flow Course, Flow Course in Viničná)
Co ho zajímá a co se můžete naučit?
Cytometrie v základním výzkumu (imunologie, buněčná biologie), různorodé vzorky (bakterie, houby, protista, rostlinné a živočišné buňky, včetně ptáků a veterinárních druhů zvířat), multiplex bead assays, vícebarevná cytometrie, design experimentů, analýza dat.
Posuzování a zajištění kvality v cytometrii.
Co pro Vás může udělat?
Pomoc s designem experimentu, nastavením cytometru a analýzou cytometrických dat.

Veronika Kanderová

veronika.kanderova@lfmotol.cuni.cz
http://clip.lf2.cuni.cz/cs/

Kde ji najdete?   
V laboratoři CLIP - Cytometrie na  Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze 
Kde ji můžete slyšet přednášet?
Pravidelně na Motolských minikurzech cytometrie, na konferencích ČSAC, na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (předmět Cytometrie), střídavě na jiných seminářích 
Co ji zajímá a co se můžete naučit?
Klinická cytometrie (multiparametrická imunofenotypizace v imunologii a hemato-onkologii)
Zavádění nových aplikací do klinických vyšetření (zejména funkční testy - aktivace, proliferace, apoptóza, fosfo-flow, multiplex bead assays, aj.), jejich analýza a interpretace.
Kontrola kvality cytometrických vyšetření v klinických laboratořích dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 a dle Lékopisu (SÚKL)
Co pro Vás může udělat?
Pomoci se zaváděním nových aplikací, sestavováním panelů, může doporučit protilátky a kity, pomoci s vyhodnocením a interpretací dat, to vše v souladu s požadavky na klinickou cytometrii. 

https://www.researchgate.net/profile/Veronika_Kanderova

 

Nenechte si ujít novinky z CSAC: