Cíle ČSAC

Můžeme konstatovat, že technické zázemí biomedicínsky orientovaných laboratoří  je na počet obyvatelstva v ČR poměrně solidní a to i přesto, že tyto přístroje jsou rozmístněny relativně nerovnoměrně a jsou soustřeďěny zejména v Praze a Brně.

Očekáváme, že v nejbližší budoucnosti dojde k dalšímu výraznému zlepšení vybavenosti pracovišť moderní technikou v souvislosti s čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Vzhledem k tomu však, že se jedná o zařízení velmi nákladná, klíčovou otázkou pro všechny zainteresované by mělo být, zda je tento potenciál dostatečně využit a jestliže ne, jak jej můžeme pomoci lépe využít.

Domníváme se, že tomuto může přispět i Česká společnost pro analytickou cytologii (ČSAC).
V práci  ČSAC není třeba spatřovat žádné složitosti. Jde o dobrovolné sdružení odborníků, kteří jsou ochotni podělit se o své zkušenosti. Cíle ČSAC lze proto formulovat velmi jednoduše. Jde především o to přispět zásadnějším způsobem 
 
  1. k získávání kvalitních dat ať už pro teoretické anebo praktické výstupy,
  2. k předávání "know how" z oblasti analytické cytologie/cytometrie v maximální míře, zejména kolegům v ČR programovým napojením se na odborníky, kteří si osvojili odpovídající metody zpracování dat,
  3. ke zvýšení odborného potenciálu našich laboratoří prostřednictvím intenzivnější komunikace mezi "teoreticky a experimentálně orientovanými specialisty a odborníky aplikovaného výzkumu a praxe na základě dobré komunikace mezi pracovišti Akademie věd a resortních ústavů (zdravotnictví, zemědělství, životního prostředí), 
  4. k celkovému zvýšení efektivnosti práce a využití prostředků,
  5. k získání výstupů zcela nové kvality, k čemuž může přispět zejména systematické a široké uplatňování multifaktoriálních statistických přístupů v hodnocení získaných dat. 
Pokud jde o optimalizaci vztahů - celkové vstupní náklady (cena, pracnost atd.) vs. výpovědní hodnota, značný potenciál spatřujeme ve vhodném kombinování dostupných metodologií. ČSAC může být dobrou platformou pro realizaci těchto a podobných záměrů.

To není myslitelné bez těsného napojení na přední světová pracoviště a na International Society for Analytical Cytology (ISAC), jejíž členové usilují o koordinaci činnosti na mezinárodní úrovni. Tyto aktivity je zapotřebí rozvíjet a ČSAC v současnosti pracuje v těsné součinnosti s předními představiteli ISAC.

Nenechte si ujít novinky z CSAC: